Taxor och avgifter


Förslag till ny VA-taxa. Förslaget har antagits av tekniska nämnden, men kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet. Den nya taxan ska gälla från den 1 januari 2009.

Detta är de största förändringarna:

Anläggningsavgifterna, dvs. avgifterna för anslutning av fastigheter till kommunalt VA, kommer att öka för en normal villa (tomtyta under 1200 m²) med anslutning till dricksvatten, spillvatten och dagvatten från nuvarande cirka 55 000 kronor till 85 000 kronor.

Anledningen till att en höjning föreslås för anläggningsavgifterna är att den nuvarande taxan inte täcker de verkliga kostnaderna eftersom den inte höjts på många år.”

Från sommarstugeägare har vi fångat upp några tankar:

”Många års utebliven taxehöjning”, används ALLTID som ursäkt för ny höjning.

Märk väl en höjning från 55000:- till 85000:- vilket blir hela 54% höjning!!
Inget annat i samhället ACCEPTERAS eller TILLÅTS en prishöjning på HELA 54 % över en natt!

Vore det inte betydligt MÄNSKLIGARE och lika MILJÖVÄNLIGT att förskriva, att använda fosfat fria tvätt- och diskmedel, vilket även skulle avlasta negativa miljöbelastningen av vårt naturaintresse biosfärområdet VATTENRIKET!
Svenska naturskyddsföreningen och SIS miljömärkning (Svanen) har listor över hushållskemikalier som är fosfat fria.

Detta är NÅGOT, som alla sommarstugeägare gärna acceptera.
Sätt gärna ett vite för efterlevnad, vilket säkert inte skulle behövas.

Vad innebär allt läckage från de kustnära åkrarna och miljöbelastningen från alla kustnära Grisuppfödare och kustnära Hästgårdar eller kommer det begränsningar i dessa verksamheter?

Detta jämfört med de kustnära sommarstugorna, som används några månader per år?

Eftersom det är tal om investeringar på över 200.000.000:- kronor bara för dessa sommarstugor i kommunalt avlopp i Kristianstads kommun.

Uppmanar vi att ALLA sommarstugeägare att kräva att en miljökonsekvens analys utförs innan beslut fattas i avloppsfrågan. I annat fall uppmanas till överklagande i VA-nämnden!

Skyddsåtgärder och krav ska vara rimliga när miljönyttan jämförs med kostnaderna för åtgärderna.