OBS!! Fortfarande INGET svar i K-bladet på nedanstående!

Var står politikerna?

Publicerad: 13 september 2008, 01:15

Politiker, vore det inte bättre att städa framför egen dörr med en läckande soptipp som förstör både grundvatten och vårt fina biosfärområde? I stället för att kanske tvinga folk att sälja sina små sommarstugor med ett boende någon månad per år?

Med dagens marginella miljöpåverkan med befintliga avloppsanläggningar i de huvudsakligen kustnära sommarstugor som används cirka fem veckor på sommaren, kan det inte vara befogat med så stora investeringskostnader för en utbyggnad av ett kommunalt avloppsnät med dessa små mängder avlopp, när allt avlopp dessutom skall pumpas in till Kristianstad och sedan koncentrerat på en punkt belasta vårt berömda biosfärområde Hammarsjön, som redan nu inte mår så väl.

Vad säger miljökonsekvensanalysen om denna ytterligare belastning på biosvärområdet, som vad jag förstår måste göras?

Vad är planen för Fårabäck, Landön och Tosteberga? Vilken ställning tas till alla utdikade kustnära åkrar? Skall detta vatten också avloppsrenas i Kristianstad? Är det inte att sila mygg och svälja kameler?

Kan det ses som politiskt ansvarsfullt, att på detta sätt försöka ytterligare exploatera och med ökade byggrätter i de låglänta kustområden i vår kommun, när man samtidigt säger att på sikt kommer det att bli problem i dessa områden på grund av klimatförändring?

Är det måhända denna exploatering av kusten dessutom med tomter med utökade byggrätter och fast boende, som påtvingar oss som nu njuter några veckor vid kusten.

Någon inom förvaltningen tycker det vore orättvist om övriga abonnenter skulle betala cirka 60-80 miljoner kronor för att "subventionera" en attraktiv utbyggnad vid kusten. Det skulle bli en drastisk ökning av våra va-avgifter om vi skulle ta in den summan under rimlig tid.

Miljön som om något berör oss alla, precis som skola och åldringsvård, får vi alla solidariskt dela på, om kostnaderna anses som rimliga till den miljönytta vi får ut av dessa investeringar. Om inte acceptans kan nås kanske det finns bättre investeringsobjekt just för att rädda vår fina miljö. Att på detta sätt med olika anslutnings taxor i samma kommun, när det till och med gjorts anslutningar till kommunala avloppet till den allmänna taxan inom Ö Sands stugområde. Varför har Sölvesborgs kommun en annan policy än Kristianstads kommun?

Det skulle inte vara direkt goodwillskapande för Kristianstads Kommun med en massa överklagande fall i VA-nämnden.

Om det är min börs eller kommunens börs skall man alltid vara rädd om den i synnerhet som man beslutar om andras pengar. Varför resoneras det inte på samma sätt, när kostnaderna skall fördelas till den tilltänkta arenan?

Först sade tekniska nämndens ordförande att han inte ville kommentera frågan förrän ärendet kommer upp i nämnden, vilket inte kan anses som "rakryggat".

Ett rimligt krav vore en varudeklaration där ni politiker, som fått vårt förtroende var och en träder fram och delger ståndpunkt i Kristianstadsbladet i den kustnära avloppsfrågan. Detta skall ni göra innan beslut fattas och ni låter ordförandeklubban falla i det stängda sammanträdesrummet. Det är synnerligen viktigt för oss över tolvhundra kustnära sommarstugeägare, med andra ord något tusental personer, hur ni ställer er i denna fråga.

Detta inte minst för nästa valperiod, som närmar sig. De som väljer, att inte delge sin åsikt uppfattas som man inte bryr sig om den som ni har fått förtroendet av.

Ofta sänds någon tjänsteman fram och uttalar sig, men till syvende och sist är det ni politiker som fattar besluten och ansvarar för dessa.

Det skall givetvis vara en öppen dialog. Det skall inte vara sådana här överraskningar som poppar upp ur byrålådan. Sådant beteende straffar sig i längden.

Vi föreslår att nätverket utvecklas och stärks, så hör gärna av er till Östra Sands stugförening eller Yngsjö strand samfällighetsförening eller uppvakta politikerna och skriv inlägg i Kristianstadsbladet.


Många miljömedvetna kustbor