Forumstart
www.forumkristianstad.net
Forum Kristianstad Öppet-, obundet- och oplitisktforum online för alla i Kristianstadsbyggden!
 
 Vanliga frågorVanliga frågor   SökSök   MedlemslistaMedlemslista   AnvändargrupperAnvändargrupper   RegistreraRegistrera   ProfilProfil   Logga in för att se dina personliga meddelandenLogga in för att se dina personliga meddelanden   Logga inLogga in 
Dålig empati och vilja att föra en dialog med dem som är dra

 
Skapa nytt inlägg   Svara på inlägget    Forumstart -> Kommunala Kristianstadsfrågor
Visa föregående ämne :: Visa nästa ämne  
Författare Meddelande
olleJ45
Site Admin


Blev medlem: 18 Nov 2003
Inlägg: 150

InläggSkrivet: Sön Okt 31, 2010 12:18    Rubrik: Dålig empati och vilja att föra en dialog med dem som är dra Citera

Dålig empati och vilja att föra en dialog med dem som är drabbade av beslut i Kristianstad centrum.

K.B. 101006 För vem byggs Östra Centrum?

Följande mail sändes till Kristianstads kommun och Kommunalrådet Bengt Gustafson 100930 med anledning av kommunalrådets dåliga empati och vilja att föra en dialog med dem som är drabbade i Kristianstad centrum av de beslut som kommunalrådet är delaktig i och skall ta ansvar för gentemot sina kommuninvånare

Kristianstads Kommun
Kommunalrådet Bengt Gustafson
29180 Kristianstad

Bästa Bengt Gustafson.

Jag och många med mig är förvånade över Ditt uttalande i Kristianstadsbladet 100918 angående kontakten med affärsmännen och fastighetsägare, som är de näst största arbetsgivarna i Kristianstads kommun samt kontakten med fastighetsägarna!

K.B. 100918 : ”Vi har haft hur många möten som helst. Men är det så att de känner sig akterseglade är det till att beklaga, då får vi göra något åt det, lovar han.”

Vid samrådsmötet i Östermalmskyrkan redan 080819, som även Du var närvarande på framkom många åsikter i ämnet, så tala om dålig respekt för tidigare åsikter.

Jag är förvånad, att du inte registrerat våra åsikter angående den framtida utvecklingen av Kristianstads centrum. Jag själv har inlämnat tre stycken samrådsyttranden (bifogas):

* Kristianstad växer – en stad i balans. Fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad 090616;
* Yttrande över Östra Centrum Kristianstadslänken m.m. 080910;
* Angående Kristianstad 5: 59 och Kvarnen m.fl. (Nytt resecentrum mm) 090421

Jag bifogar även mitt förslag till Kristianstads busslänk:

* Alternativ stadsbevarade busslänk av Kristianstads unika renässans centrum.

Plus alla andra inlagor och yttranden från Kristianstads Handelsförening och Fastighetsägarna i Kristianstad.
Våra åsikter och idéer har säkert något att bidraga till stadens positiva framtida utveckling. Detta sagt, då det har mycket stor betydelse för oss och våra besökare, eftersom detta lever vi på och vi förvaltar våra fastigheter för nästa generation, samt att vi genererar många arbetstillfällen i Kristianstad kommun.

Jag vill också passa på att tala om för Dej, som inte i och för sig har med denna skriftväxling att göra, hade inte min far visat sin glöd för Kristianstad på 60-talet hade Kristianstad sett annorlunda ut. På den tiden var det en stor byggmästare från Lund som redan i stort sett färdigförhandlat om att köpa flertalet kvarterets Snapphanens fastigheter, men min far vägrade hela tiden att sälja Snapphanen 9 trots många överbud och vår fastighet låg mitt i kvarteret så det blev m.a.o. ingen rivning av kvarterets fastigheter, som nu håller på att hända med stora delar av kulturkvarteret Rådhuskvarteret. Jag hoppas du förstår min glöd för Kristianstad

Jag anser bevakandet av det kulturella arvet i Kristianstad och dess fortlevande är mycket viktigt.

Med ovanstående rader hoppas jag Du tar till dig mina seriöst menade åsikter. Det är viktigt för mig och min familj för vår fortsatta förvaltning av vår fastighet Snapphanen 9 till vissa delar från 1700-talet och för vår fortsatta drift av vår över 100-åriga firma O. P. Johanssons Skoaffär som drivs i femte generationen i samma familj.

Jag ser nu framemot Ditt ett utförligt svar vad gäller tillgängligheten och busslänken i Kristianstad centrum, där Du svarar på de punkter som tas upp i mina medborgarförslag. Det är mycket, men som sagt mycket viktigt för vår och Kristianstads framtid.
Eftersom jag anser dialogen och detta ämne mycket viktigt och tydligen många inlägg i ämnet misstas, så vill jag att min skrivelse med bilagor diarieförs och emotser bekräftelse på detta.

Bästa hälsningar och en fortsatt bra dag.

Olle Johansson

P. S. Kopior till berörda av Kristianstad stadsutveckling.
Politiska partierna i Kristianstad, Handlare och Fastighetsägare i Kristianstad, Kristianstads Handelsförening, Fastighetsägarna, Svenskt Näringsliv, Företagareförbundet, Svensk Handel, Kristianstadsbladet, Norra Skåne, Dagens Handel, Market, m.fl.

Jag/Vi alla, som är beroende av Kristianstads utveckling, är intresserade av er allas åsikter om Kristianstads centrum, som ni kan sända till nedanstående mailadress, då den öppna dialogen ofta bär framåt.

K.B. 100918: ”Den grupp för centrumsamverkan som diskuterades med kommunledningen redan 2006 har ännu inte haft sitt första möte. Under tiden har liknande grupper i Växjö, Linköping, Landskrona och Trelleborg formerats och framgångsrikt medverkat till att föra stadsutvecklingen framåt. Varför inte i Kristianstad?”
Bifogas: Inlämnade samrådsyttrande i ärendet samt förslag om ”Alternativ stadsbevarade busslänk av Kristianstads unika renässans centrum.”

Länkar till relaterade artiklar i ämnet:
K.B. 100918 Handelsföreningen vill ha annan bussväg

K.B. 100918 Det behövs ett nytt Kristianstadstänk

Ö. Storgatan 41
29131 Kristianstad

OBS! Fortfarande INGET svar på ovanstående skrivelse från 100930 eller svar på diarieföring på ett seriöst brev till Kommunalrådet Bengt Gustafson i Kristianstad.
Jag driver ett mer än hundraårigt företag och förvaltar en fastighet från till äldsta delar från 1700-talet. Jag anser, att man från kommunledningen borde svara och föra en dialog, när man får en fråga, eftersom jag berörs av beslut som fattas av förändringar i Kristianstads centrum?

Jag förstår att Svenskt Näringslivs rankningar av näringslivsklimatet ofta sjunker i Kristianstads kommun, när man t.ex. beter sig på ovanstående sätt.


Senast ändrad av olleJ45, Sön Okt 31, 2010 17:21, ändrad totalt 1 gång
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
olleJ45
Site Admin


Blev medlem: 18 Nov 2003
Inlägg: 150

InläggSkrivet: Sön Okt 31, 2010 12:21    Rubrik: Alternativ stadsbevarade busslänk av Kristianstads unika ren Citera

Alternativ stadsbevarade busslänk av
Kristianstads unika renässans centrum.
Ett bussalternativ som tar hänsyn till tillgänglighet för handeln och besökare och bevarande av Kristianstads unika och riksintressanta renässans centrum samt boende kvalité i centrum av Kristianstad.

Detta förslag och alternativ är kostnadseffektivt, då befintliga trafikleder för genomfartstrafik används samt ej kapitalförstörande som alt. V. Boulevarden är, dels genom att rasera redan befintliga p-platser samt detta alternativ kräver även ytterligare stora investeringar.

Redan 100119 enligt NSK stod det att läsa: ” Projektet beräknades ursprungligen kosta 117 miljoner kronor, men nu tror utredarna att slutnotan snarare blir omkring 176 miljoner kronor. Indexuppräkning, ledningsomläggning och högre projekteringskostnader än väntat ligger bakom fördyringen.
Ett nytt förslag har dessutom lämnats in av C4 Teknik som innebär att Västra Boulevarden byggs om till en gångfartsgata med en maxfart på sju kilometer i timmen.

På onsdag ska kommunstyrelsens arbetsutskott titta närmare på
projektbeskrivningen.”.

Vad beräknas kostnaden till idag ca 9 månader senare med denna fördyring från 117 miljoner till 176 miljoner i januari plus merkostnaden för nämnda förslag av C4 Teknik?

Är det ekonomiskt ansvarsfullt och optimalt att använda kommuninvånarnas kommunalskatt på detta vis jämförbart med mitt och andra kostnadseffektiva förslag till busslänk i Kristianstad, som dessutom fördärvar vår tillgänglighet och vårt renässans centrum?

Jag och många med mig är förvånade över vårt kommunalråds Bengt Gustafsons uttalande ”Vi har haft hur många möten som helst. Men är det så att de känner sig akterseglade är det till att beklaga, då får vi göra något åt det, lovar han.”
i Kristianstadsbladet 100918 angående kontakten med affärsmännen, som är de näst största arbetsgivarna i Kristianstads kommun samt kontakten med fastighetsägarna!

Vid samrådsmötet i Östermalmskyrkan redan 080819, som även kommunalrådet Bengt Gustafson var närvarande på, framkom följande:

Det sades också på en genomgång av planen, att man tänker leda in
regionbussarna, där befintliga parkeringar idag finns på V. Boulevarden för att sedan ledas in vidare på S. Kaserngatan.

Tillgängligheten för hela centrum måste utredas mer med konkreta förslag hur detta skall lösas. Denna helhetslösning har märk väl inte nämnts i någon av de samrådsunderlag som finns tillgängliga och som underlag för remissvar. Någon ansvarig sade i Östermalmskyrkan sa, att det kommer att finnas parkeringar i Härlöv.
Jag misstänker det menades andra sidan Helgeån. Vem tror t.ex. att El-giganten eller någon annan stormarknad hade etablerat sig, om de hade fått beskedet, att parkeringarna kommer att byggas 300-400 meter bort från huvudentrén? Samma sak gäller för oss näringsidkare här i centrum av Kristianstad. Kollektivtrafiken kommer att öka, men alla bor inte vid en hållplats eller väljer inte åka kollektivt. Tas inte detta på allvar så är det lätt döda innerstan.

Enl. mitt förmenade såväl som f.d. Stadsarkitekten Sune Friström påpekade, vore detta förödande för statskärnan och de boende på V. Boulevarden.

Dessutom kommer tillgängligheten betydligt att försämras till centrum, som är mycket viktig för alla centra.
Att koppla alla regionbussar till järnvägstationen är mycket positivt, men dessa bussar skall ledas dit endast genom in- och utfart norrut och sedan vidare ut från staden genom Snapphanevägen söder eller norrut och Härlövsängaleden.

På så vis belastas inte centrum av dessa stora bussar, detta ansåg även Friström var lämpligt.

All lokal busstrafik i centrala delarna bör trafikeras av miljövänliga mindre
stadsbussar t.ex. gasbussar, som även i framtiden kan trafikera S. Kaserngatan och Nya Boulevarden. Ovanstående förslag gäller regionbussar.

Liggande förslag är, som jag ser det bara en förflyttning av den tunga busstrafiken från Nya Boulevarden till Södra Kaserngatan plus en betydlig försämring av tillgängligheten till centrum och för de boende på V. Boulevarden, även om dessa parkeringar kan ersättas på annat håll men dock inte så centralt.

Jag har de sista två åren besökt minst 50 städer i Tyskland i storlek som ungefär Kristianstad.
Inte i någon stad har jag träffat på att regionbussar leds genom centrum,
där möjlighet finns att undvika detta, som nu det föreslås med den tilltänkta Kristianstadslänken.

Förhoppningsvis är det inte exploatören av Östra Centrum eller Skåne Trafiken, som ställer dessa krav gentemot Kristianstads Kommun med all tung trafik genom vårt unika kulturella renässans centrum?

Kristianstad 100930

Olle Johansson

Ö. Storgatan 41
29131 Kristianstad


Senast ändrad av olleJ45, Sön Okt 31, 2010 23:07, ändrad totalt 1 gång
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
olleJ45
Site Admin


Blev medlem: 18 Nov 2003
Inlägg: 150

InläggSkrivet: Sön Okt 31, 2010 17:00    Rubrik: Yttrande över: Östra Centrum Kristianstadslänken m.m. Citera

Kristianstads Kommun
29180 Kristianstad

Yttrande över: Östra Centrum Kristianstadslänken m.m.

Jag vill här, som intresserad Kristianstadsbo, fastighetsägare i centrum av Kristianstad Snapphanen 9 samt som näringsidkare i centrum av Kristianstad O. P. Johanssons Skoaffär sedan 1901, fem generationer i samma familj göra några tillägg och synpunkter till en mycket intressant och positiv utveckling av Kristianstads centrum, som skulle kunna fördjupas på nedanstående punkter.

Efter min närvaro vid samrådsmötet i Östermalmskyrkan 080819 följer även jag kommunalrådet Bengt Gustafssons syn på utvecklingen av centrum, där han nämnde att det inte får vara ”något småplock” utan helheten måste ses. Det är naturligtvis den riktiga synen på Kristianstads centrums och hela kommunens framtida utveckling, att se helheten och hela centrum som en enhet och en helhetssyn måste iakttagas vid framtida planeringen av Kristianstads centrum. Jag väljer därför att inge samma skivelse till både vad gäller yttrande över ”Östra Centrum” såväl som till vad gäller ”Kristianstadslänken” och visa delar är även insända till yttrandet över ”Kristianstad växer….”.

Vad som förvånade mig mycket på mötet i Östermalmskyrkan var, att på f.d. Stadsarkitektens Sune Friströms fråga hur många kvadratmeter affärs och kontorsytor, som finns i centrum av Kristianstad och hur många av dessa som var outhyrda, att ingen av arrangörerna eller de närvarande högre politikerna kunde svara på denna fråga. Det är kunskap som omgående måste tillföras utredningsarbetet. Hur kan man annars styra utbyggnaden med hjälp av Plan och bygglagen om inte denna kunskap finns? Hur många kvadratmeter affärsyta kan anses vara normalt för en stad som Kristianstads storlek och med sitt upptagningsområde? Detta är synnerligen viktigt därför inom kort tid måste fattas beslut vad gäller Rådhuskvarterets framtida användning med eventuella affärsytor i bottenplanet. Det är mycket viktigt detta beaktas så någon tilltänkt byggherre vid en försäljning av dessa byggnader även kan få ekonomi i detta projekt, som dessutom är synnerligen viktigt för Kristianstads kulturarv. Det är också synnerligen viktigt att inte centrum ”kantrar” och med det outhyrbara lokaler som följd och med det svårigheter att ekonomiskt förvalta och fortsätta att investera i fastigheterna i vårt 400 åriga kulturarv Kristianstads centrum.
Detta har tyvärr hänt i allt för många städer i Sverige.
Planmonopolet är just till för att kunna styra upp, så att bl.a. inte dessa problem uppstår, så det krävs ett långsiktigt, ett klokt och ansvarsfullt politiskt agerande i dessa frågor, som sträcker sig mer än över nästa valdag. Proportionerna affärsytor kontra bostadsytor kräver en varsam planering.

• Med utbyggnaden av Ö. Torg måste hänsyn tagas, så att inte västra delen av centrum kantrar och A-lägen blir C-lägen för etablerade verksamheter? Vilket även Handelns Utredningsinstituts Fredrik Bergström befarade vid ett besök här i Kristianstad. 400 extra
parkeringsplatser på Ö. Torg är naturligtvis bra, men är det inte bara ett behov som täcker dessa ytterliggare butiksytors behov? Bara nettotillskottet i nya affärsytor på Ö. Centrum med 20000 kvm skulle i sig själ behöva 800 p-platser enl. en norm som används vid planering av P-platser.

• Kristianstad centrum får ett nytt utseende. Kristianstad står inför en förvandling som kommer att ändra stadens utseende radikalt. Med Östra centrum får staden ett helt nytt ansikte mot öster. Det är mycket positivt att staden utvecklas, men ett av Kristianstads eller ”Lilla Paris” signum är just våra Boulevarder med sin grönska. Det vore förödande att tillåta sig denna hårdexploatering av dessa ytor så dess försvinner likaså måste de tilltänkta arkitekterna ta hänsyn så att inte detta Ö. Torg med dess enorma volym blir en barriär åt öster.

• Vad händer med planen, när det gäller Stora Torg Kristianstads vackraste torg och norr om Stora Torg, vilket var mycket aktuellt för några år sedan?

• Vad, när och var planeras för p-platser för omvandlingen av rådhuskvarteret?

• Vad, när och var planeras för p-platser för omvandlingen av stationsområdet och flytten av resecentrum? Där även ett byte från bil till allmänna kommunikationer vid stationen kan förväntas.

• Det sades också på en genomgång av planen, att man tänker leda in
regionbussarna, där befintliga parkeringar idag finns på V. Boulevarden för att sedan ledas in vidare på S. Kaserngatan. Enl. mitt förmenade såväl som f.d. Stadsarkitekten Sune Friström påpekade, vore detta förödande för statskärnan och de boende på V. Boulevarden. Dessutom kommer tillgängligheten betydligt att försämras till centrum, som är mycket viktig för alla centra. Att koppla alla regionbussar till järnvägstationen är mycket positivt, men dessa bussar skall ledas
dit endast genom in- och utfart norrut och sedan vidare ut från staden genom Snapphanevägen söder eller norrut och Härlövsängaleden. På så vis belastas inte centrum av dessa stora bussar, detta ansåg även Friström var lämpligt. All busstrafik i centrala delarna bör trafikeras av miljövänliga mindre bussar t.ex. gasbussar. Liggande förslag är, som jag ser det bara en förflyttning av den tunga busstrafiken från Nya Boulevarden till Södra Kaserngatan plus en betydlig försämring av tillgängligheten till centrum och för de boende på V. Boulevarden,
även om dessa parkeringar kan ersättas på annat håll men dock inte så centralt.

• Jag har de sista två åren besökt minst 50 städer i Tyskland i storlek som ungefär Kristianstad. Inte i någon stad har jag träffat på att regionbussar leds genom centrum, där möjlighet finns att undvika detta, som nu det föreslås med den tilltänkta Kristianstadslänken. Förhoppningsvis är det inte exploatören som ställer dessa krav gentemot Kristianstads Kommun? Varför redovisas bara infrastrukturkonsultens förslag 9 och 10 och inte förslagen 1 -8, om det skall vara ett samråd, där vi kommuninvånare skall få yttra sig och samrådet skall
vara. Hur ser planen ut för de tillfälliga p-platser vid byggandet under par års tid?
Hur trovärdigt?
tid av Ö. Torg? Enligt mitt sätt se är det ett nytt P-hus, som först skall
byggas i den västra delen av centrum och som skall vara färdigbyggt tills
nybyggnationen börjar av Ö. Centrum. Detta är det absolut viktigaste att
lösa innan överhuvudtaget innan något Ö. Centrum eller Krsd. Länken
genomförs, om inte befintliga verksamheter med dess arbetsplatser skall
skadas med utslagningar som följd. Märk väl jag har inte funnit några förslag till lösningar i utredningsunderlagen!
Delar av befintliga P-platser har finansierats av privata byggherrar vid byggnation i centrum alltså dessa investeringar har gjorts för hela centrum. M.a.o. skulle Kristianstads Kommun kunna ställa krav på den nya tilltänkta exploatören av Ö. Torg att på annan plast i västra delarna av centrum finansierar eller delfinansierar ett P-hus, om jag inte missminner mig så har något liknande skett i Varberg.
F.ö. används bara P-skiva i hela centrala Varberg utan några p-avgifter. Det är mycket viktigt för våra gågator så att inte dessa töms och dör ut och med den omtalade fackhandeln i Kristianstad dör, som till största delen inte kommer att var hyresgäster i någon ny galleria.
Det måste också planeras för fler dygns- o. månadsparkeringar i centrala
Kristianstad, som idag är bristvara vid uthyrning av bostäder och kontor och efterfrågan kan förväntas öka genom stadens förtätning.
Tillgängligheten för hela centrum måste utredas mer med konkreta förslag hur detta skall lösas. Denna helhetslösning har märk väl inte nämnts i någon av de samrådsunderlag som finns tillgängliga och som underlag för remissvar. Någon ansvarig sade i Östermalmskyrkan sa, att det kommer att finnas parkeringar i Härlöv. Jag misstänker det menades andra sidan Helgeån.
Vem tror t.ex. att El-giganten eller någon annan stormarknad hade etablerat sig, om de hade fått beskedet att parkeringarna kommer att byggas 300-400 meter bort från huvudentrén?? Samma sak gäller för oss näringsidkare här i centrum av Kristianstad. Kollektivtrafiken kommer att öka, men alla bor inte vid en hållplats eller väljer inte åka kollektivt. Tas inte detta på allvar så är det lätt döda innerstan.
Vid en presentation av översiktsplanen sades det att ytor för dagligvaruhandel och närhandel reserverats även i de olika bostadscentra eller i basorterna i vår kommun, men att det inte går att tvinga fram etableringar på dessa ställen.
Det är just dessa stora externa handelsområden, som nu föreslås i
översiktsplanen och som slår ut andra etableringar t.ex. livsmedelshandel
i just basorterna och i bostadscentra eller att inga nyetableringar kommer
till stånd. Kristianstads Kommun har, ett alldeles ypperligt styrmedel till sitt förfogande att utveckla hela kommunen genom Plan och Bygglagen, vilket även är Boverkets, Svenska Naturskyddsföreningens och Länsstyrelsens åsikt.
Jag besökte medborgarkontoret så sent som 080903 på en frågestund. Jag frågade då om och hur ytterligare planer för de parkeringar, som behövs för borttagandet av p-platserna vid genomförandet av Krsd. Länken och tilltänkta P-platser för nya resecentrum och Rådhuskavarteret. Det sades då det kommer senare. Samrådsyttrandet för Ö. Centrum och Krsd. Länken skall vara inlämnat 080915. Min fråga hur skall vi medborgare då kunna yttra oss om helheten av Kristianstads centrum långsiktiga utveckling? Samma svårighet gäller för våra ansvariga politiker att kunna fatta ansvarsfulla beslut för hela
centrumfrågan!
Jag tycker återigen precis som kommunalrådet Bengt Gustafsson, att
man måste se helheten samtidigt innan man bestämmer sig för delar av
genomförandet.

• Jag ser framemot ett skriftligt svar av er ansvariga politiker, där ni besvarar och tar ställning till mina ovanstående synpunkter innan några vidare långsiktiga ansvarsfulla beslut fattas i utveckling av Kristianstads centrum.

Jag ser detta som mycket viktigt för mig och min familj för vår fortsatta
förvaltning av vår fastighet Snapphanen 9 till vissa delar från 1700-talet och för vår fortsatta drift av vår över 100-åriga firma O. P. Johanssons Skoaffär i femte generationen i samma familj.

Detta sagt med anledning av en seriöst och allvarligt menat skrivelse till
kommunalrådet Bengt Gustafsson 080229, där jag endast fick som svar ”Det innehåller många frågor och synpunkter. Jag har tyvärr ingen möjlighet att besvara alla dessa just nu men vill för dagen dels meddela att jag tagit emot och läst Ditt brev.”
Det har nu gått ett halvt år, så jag antar det blev inget svar. Jag hoppas nu att INTE detta upprepas, så att dialogen skall kunna anses som seriös.


Kristianstad 080910

Olle Johansson

Kopia till Kristianstadsbladet

Ö. Vallgatan 14
29131 Kristianstad

PS det kom aldrig något svar och idag är det 101031!
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
olleJ45
Site Admin


Blev medlem: 18 Nov 2003
Inlägg: 150

InläggSkrivet: Sön Okt 31, 2010 17:31    Rubrik: Kstianstad 5: 59 och Kvarnen 5 m fl. (Nytt resececentrum) Citera

Kristianstads Kommun
Stadsbyggnadskontoret
291 80 Kristianstad
sbk@kristianstad.se

Angående Kristianstad 5: 59 och Kvarnen 5 m fl. (Nytt resecentrum mm)

Enligt min/vår uppfattning är det bra med ett nytt resecentrum. Tyvärr ser vi/jag inte någon övergripande plan för den nordvästra delen av centrum, vilket intimt hänger ihop med detta område som nämns i samrådsärendet, vilket enligt min/vår uppfattning måste tillföras för att kunna planera helheten av den nordvästra delen av Kristianstads
centrum.

Vi/jag anser därför måste samrådet kopplas ihop med en total översyn av planeringen av Kristianstads nordvästra del av centrum. Jag/vi väljer därför att tillföra Rådhuskvarteret och området däromkring som Stora Torg med tidigare underlag från tidigare utlysta arkitekttävlings underlag tillförs detta samråd, som hänger och hör ihop med ”Nya Resecentrum”. Likaså anser jag/vi hela bangårdsområdet fram till ”Viadukten” skall tillfogas detta samråd.

Det är synnerligen viktigt om inte staden skall kantra åt öster nu med anläggandet av Ö. Centrum

Helheten i vår stad är mycket viktig, det går inte att bara titta på den ena lilla delen efter den andra.

Vår stad med dess stadsplan är unik och när järnvägen tillfogades denna 1600-talsskapelse gjordes det på ett föredömligt sätt. Den finns centralt utan att dominera centrum.
Exemplariskt!
Stationen med sitt läge mitt för kyrkan är en direkt ingång till stadens centrum.
Stationsbyggnaden i sig har ju många kvalitéer och jag tror att det skulle vara ett stort misstag ur kulturhistoriskt perspektiv att flytta stationen norrut! En stationsbyggnad utan avsett innehåll är deprimerande.
Om vi/jag inte har fel för mig/oss finns det ett antal betydligt större orter runt om i världen, som har denna typ av säckstation. Det fungerar med säckstation i t.ex. München, Bologna, Düsseldorf, Londons stationer, Paris stationer med flera städer, så borde det fungera i Kristianstad i synnerhet, när stationen är K-märkt och den avsedda funktionen är just
järnvägstrafik. Vi/jag anser det mycket viktigt att passagerarna kommer så långt in i centrum som möjligt just för ett levande centrum som vi alla vill ha och inte minst den för den centrala handeln, som skapar många arbetstillfällen?

Dessutom är idag alla regiontåg körbara både fram och bak.

Med ovanstående text som stöd anser vi/jag, att det är mycket viktigt, att stationen inte skall flytta ut från centrum, vilket vi/jag vet det finns företrädare som är för.

En eventuell förbindelse västerut från centrum i detta område för ett tillgängligare centrum bör tillfogas samrådet.

I detta sammanhang måste hela Rådhuskvarteret framtida användning och planering vägas in, som också kräver tillgänglighet och P-platser förslagsvis i området som just är på samråd.

I detta sammanhang bör även nämnas , att vi/jag motsätter oss/mig eventuella planer på en rivning av Rådhuskvarteret, som skall återställas till lägenheter just med hänsyn till ett levande centrum. Man bör betänka att rivningen i sig kostar pengar.
Rådhuskvarteret är ett bland de vackraste kvarteren i Kristianstad, men tyvärr inte idag p.g.a. av vanskötsel, så priset kanske p.g.a. detta blir så lågt som en krona för att kunna få ekonomi i detta återställande. Tyvärr kan detta bli kostsamt för kommuninvånarna, men kultur får också kosta. Hur hade Kristianstad sett ut om andra fastighetsägare i centrum hade förvaltat sina fastigheter på detta vis?

Vi får inte göra om misstaget igen från 60-talet att kontorisera innerstan, när vi samtidigt talar om fler lägenheter och ett levande centrum, som nu ges en chans i just Rådhuskvarteret.
Ett stort gemensamt förvaltningshus, vilket även är positivt för centrum finns det gott om plats för norrut på stations- och banområdet.

Det talas om en utökad parkeringsyta i Tivoliparken, vilket borde vara skyddat som en kulturell plats och som stadens ”lunga”. Tivoliparken, som naturligtvis inte får tas i anspråk i ännu större grad för att lösa problemen med borttagandet av P-platserna på V. Boulevarden för Kristianstadlänken, som har behandlats i separat samrådärende.

Det talas om 200 parkeringsplatser norr om stationen, vilket måste vara mycket för litet antal i den totala översynen för tillgängligheten till Kristianstads nordvästra del med hänsyn till

• Ett återställande Rådhuskvarterets lägenheter och med verksamheter i
bottenplan och därmed behov boendeparkeringar och parkeringar för dessa verksamheter.
• Ett bilfritt Stora Torg, som även arkitektävligarna förordade redan för åtskilliga år sedan, och som skulle stärka centrum och kulturen runt Stora Torg och som följd av detta även skapar ett behov av nya parkeringar som ersättningar för det bilfria torget.
• Parkeringar för en ny kommunförvaltning och numera kanske även Region Skånes förvaltning, som jag antar, att även stadens bevarandeföreningar på det skarpaste motsätta sig, att dessa förvaltningar blir i Rådhuskvarteret, vilket skulle kunna liknas vid ett kulturmord med ett nybyggt förvaltningshus i detta
kvarter och synnerhet, när vi vill ha ett levande centrum även efter kl. 18.
• Det måste också kalkyleras med ett ökat parkerings behov vid järnvägsstationen för de, som kommer att fortsätta med pendeltåg till sin arbetsplats t.ex. i västra Skåne och som inte bor vid en regionbusslinje. Vi/Jag tror, att kommer kommunikationerna att utvecklas och planeras positivt kommer vi att få många "nya" kommuninvånare i vår kommun med vår fina livskvalité och med ett lägre kostnadsläge än i SV Skåne.
• Plus ett parkeringsbehov i denna del av centrum för alla besökare i centrum, just så att inte centrum skall kantrar österut.
• Ersättningsparkeringar för de parkeringar, som försvinner med etableringen av Kristianstadslänken genom V. Boulevarden och med den tyvärr all busstrafik där med en försämrad miljö som följd.
• Det finns dessutom en stor brist av centrala månadsparkeringar boende och verksamheter i centrala Kristianstad.
• Ett ”levande” norr ställer också karv på tillgänglighet och parkeringsplatser i området för samrådet.

Olle Johansson

Ö. Vallgatan 14
21931 Kristianstad

Olle Johansson
Styrelseledamot G.Ch.

Ö. Vallgatan 14
21931 Kristianstad

Kristianstad 090421

Eva Svensson
Styrelseledamot G.Ch.

Nytebodavägen
Nytteboda

Marie Schönhult
Styrelseledamot G.Ch.

Ekestadsvägen
Ekestad
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
olleJ45
Site Admin


Blev medlem: 18 Nov 2003
Inlägg: 150

InläggSkrivet: Sön Okt 31, 2010 17:34    Rubrik: Kristianstad växer – en stad i balans. Fördjupad översiktspl Citera

Yttrande över:
Kristianstad växer – en stad i balans.
Fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad.

Jag vill här, som intresserad Kristianstadsbo, göra några tillägg och synpunkter till den mycket intressanta och väl genomförda översiktsplanen, som skulle kunna fördjupas på nedanstående punkter:

Med utbyggnaden av Ö. Torg måste hänsyn tagas, så att inte västra delen
av centrum kantrar och A-lägen blir C-lägen för etablerade verksamheter?
Vilket även Handelns Utredningsinstituts Fredrik Bergström befarade vid ett besök här i Kristianstad. 400 extra parkeringsplatser på Ö. Torg är naturligtvis bra, men är det inte bara ett behov som täcker dessa ytterliggare butiksytors behov?

Inget nämns i planen, när det gäller Stora Torg Kristianstads vackraste torg och norr om Stora Torg, vilket var mycket aktuellt för några år sedan?

Vad, när och var planeras för p-platser för omvandlingen av rådhuskvarteret?

Vad, när och var planeras för p-platser för omvandlingen av stationsområdet och flytten av resecentrum? Där även ett byte från bil till allmänna kommunikationer vid stationen kan förväntas.

Det sades också på en genomgång av planen, att man tänker leda in
regionbussarna, där befintliga parkeringar idag finns på V. Boulevarden
för att sedan ledas in vidare på S. Kaserngatan. Enl. mitt förmenade såväl
som f.d. Stadsarkitekten Sune Friström påpekade, vore detta förödande
för statskärnan och de boende på V. Boulevarden. Dessutom kommer
tillgängligheten betydligt att försämras till centrum, som är mycket viktig för alla centra. Att koppla alla regionbussar till järnvägstationen är mycket positivt, men dessa bussar skall ledas dit endast genom in- och utfart norrut och sedan vidare ut från staden genom Snapphanevägen söder eller norrut och Härlövsängaleden. På så vis belastas inte centrum av dessa stora bussar, detta ansåg även Friström var lämpligt. All busstrafik i centrala delarna bör trafikeras av miljövänliga mindre bussar t.ex. gasbussar. Liggande förslag är, som jag ser det bara en förflyttning av den tunga busstrafiken från Nya Boulevarden till Södra Kaserngatan plus en betydlig försämring av tillgängligheten till centrum och för de boende på V. Boulevarden, även om dessa parkeringar kan ersättas på annat håll men dock inte så centralt.

Hur ser planen ut för de tillfälliga p-platser vid byggandet av Ö. Torg?

Det måste också planeras för fler dygns- o. månadsparkeringar i centrala
Kristianstad, som idag är bristvara vid uthyrning av bostäder och kontor och efterfrågan kan förväntas öka genom stadens förtätning.

Vid en presentation av översiktsplanen sades det att ytor för dagligvaruhandel och närhandel reserverats även i de olika bostadscentra eller i basorterna i vår kommun, men att det inte går att tvinga fram etableringar på dessa ställen. Det är just dessa stora externa handelsområden, som nu föreslås i översiktsplanen och som slår ut andra etableringar t.ex. livsmedelshandel i just basorterna och i bostadscentra eller att inga nyetableringar kommer till stånd. Kristianstads Kommun har, ett alldeles ypperligt styrmedel till sitt
förfogande att utveckla hela kommunen genom Plan och Bygglagen, vilket
även är Boverkets, Svenska Naturskyddsföreningens och Länsstyrelsens
åsikt, då jag var i kontakt med dessa.

Jag finner inget i översiktsplanen vad en miljökonsekvensutredning säger om, att leda in en stor del av det kustnära avloppet in till Hammarsjön, som gränsar till Kristianstads Centrum och ingår i vårt fina biosfärområde, berömt långt utanför vår kommuns gränser.

Kristianstad 080616

Olle Johansson

Ö. Vallgatan 14
29131 Kristianstad
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Visa tidigare inlägg:   
Skapa nytt inlägg   Svara på inlägget    Forumstart -> Kommunala Kristianstadsfrågor Alla tider är GMT + 1 timme (svensk tid)
Sida 1 av 1

 
Hoppa till:  
Du kan skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet
L10 Web Stats Reporter 3.15